Vé máy bay đi Hồ Chí Minh

Từ

Hà Nội (HAN)

Đến

Hồ Chí Minh (SGN)

Ngày đi

15/06/2024

Khứ hồi

Khách

1 khách

20:45DAD22:15SGN

1g 30pBay thẳng

619.000 ₫

20:35VII22:25SGN

2g 00pBay thẳng

839.000 ₫

07:00HAN09:15SGN

2g 15pBay thẳng

645.000 ₫

16:50VII18:45SGN

1g 50pBay thẳng

1.029.000 ₫

13:25HUI15:05SGN

1g 40pBay thẳng

619.000 ₫

17:40THD19:40SGN

2g 00pBay thẳng

566.900 ₫

15:50THD18:05SGN

2g 15pBay thẳng

839.000 ₫

15:50HPH18:05SGN

2g 15pBay thẳng

839.000 ₫

06:50HPH09:05SGN

2g 15pBay thẳng

839.000 ₫

20:00THD22:00SGN

2g 00pBay thẳng

1.029.000 ₫

21:40HPH23:40SGN

2g 00pBay thẳng

566.900 ₫

16:45HAN19:00SGN

2g 15pBay thẳng

547.000 ₫

17:15VII19:05SGN

1g 50pBay thẳng

566.900 ₫

09:50THD11:55SGN

2g 15pBay thẳng

839.000 ₫

13:10DAD14:35SGN

1g 25pBay thẳng

566.900 ₫

12:15THD14:15SGN

2g 00pBay thẳng

566.900 ₫

14:00HAN16:10SGN

2g 10pBay thẳng

809.000 ₫

21:10 HPH23:10SGN

2g 00pBay thẳng

566.900 ₫

06:50THD09:05SGN

2g 15pBay thẳng

839.000 ₫

22:20HAN00:30+1SGN

2g 10pBay thẳng

566.900 ₫

23:05VII01:05+1SGN

2g 00pBay thẳng

839.000 ₫

22:30DAD00:01+1SGN

1g 30pBay thẳng

619.000 ₫

15:30DAD17:00SGN

1g 30pBay thẳng

619.000 ₫

07:00DAD08:30SGN

1g 30pBay thẳng

619.000 ₫

20:00 HAN22:15SGN

2g 15pBay thẳng

645.000 ₫

11:00HAN13:15SGN

2g 15pBay thẳng

547.000 ₫

11:35 HUI13:05SGN

1g 30pBay thẳng

687.900 ₫

21:45DAD23:15SGN

1g 30pBay thẳng

643.900 ₫

22:30HAN00:45+1SGN

2g 15pBay thẳng

645.000 ₫

10:00DAD11:30SGN

1g 30pBay thẳng

619.000 ₫

14:25HUI15:50SGN

1g 25pBay thẳng

511.900 ₫

21:05HAN23:15SGN

2g 10pBay thẳng

566.900 ₫

13:30VII15:20SGN

2g 00pBay thẳng

839.000 ₫

17:50HAN20:00SGN

2g 10pBay thẳng

809.000 ₫

09:20VII11:20SGN

2g 00pBay thẳng

839.000 ₫

21:05HUI22:30SGN

1g 25pBay thẳng

898.000 ₫

12:15HPH14:15SGN

2g 00pBay thẳng

566.900 ₫

09:50HPH11:55SGN

2g 15pBay thẳng

839.000 ₫

05:45HAN07:55SGN

2g 10pBay thẳng

809.000 ₫

16:45DAD18:15SGN

1g 30pBay thẳng

643.900 ₫

14:55HUI16:20SGN

1g 25pBay thẳng

511.900 ₫

22:10VII00:00+1SGN

1g 50pBay thẳng

566.900 ₫

14:00DAD15:30SGN

1g 30pBay thẳng

643.900 ₫

14:30HPH16:30SGN

2g 00pBay thẳng

566.900 ₫

09:10HPH11:15SGN

2g 05pBay thẳng

854.000 ₫

11:00DAD12:30SGN

1g 30pBay thẳng

619.000 ₫

22:05DAD23:25SGN

1g 20pBay thẳng

589.000 ₫

08:15HPH10:15SGN

2g 00pBay thẳng

566.900 ₫

08:35HUI10:00SGN

1g 25pBay thẳng

511.900 ₫

14:30THD16:30SGN

2g 00pBay thẳng

566.900 ₫

19:40DAD21:10SGN

1g 30pBay thẳng

643.900 ₫

05:00HAN07:15SGN

2g 15pBay thẳng

645.000 ₫

08:10HUI09:50SGN

1g 40pBay thẳng

619.000 ₫

15:55 HAN18:05SGN

2g 10pBay thẳng

809.000 ₫

07:30DAD08:55SGN

1g 25pBay thẳng

566.900 ₫

20:00 HUI21:25SGN

1g 25pBay thẳng

511.900 ₫

21:10VII23:00SGN

1g 50pBay thẳng

1.029.000 ₫

15:10VII17:00SGN

1g 50pBay thẳng

566.900 ₫

08:00DAD09:25SGN

1g 30pBay thẳng

619.000 ₫

20:20THD22:20SGN

2g 00pBay thẳng

566.900 ₫

17:00HUI18:25SGN

1g 25pBay thẳng

511.900 ₫

18:10 HUI19:50SGN

1g 40pBay thẳng

619.000 ₫

20:20HPH22:20SGN

2g 00pBay thẳng

566.900 ₫

22:35VII00:25+1SGN

1g 50pBay thẳng

566.900 ₫

09:55HAN12:05SGN

2g 10pBay thẳng

809.000 ₫

19:00DAD20:30SGN

1g 30pBay thẳng

619.000 ₫

18:00DAD19:30SGN

1g 30pBay thẳng

619.000 ₫

21:10HUI22:50SGN

1g 40pBay thẳng

619.000 ₫

23:05HUI00:30+1SGN

1g 25pBay thẳng

511.900 ₫

09:00DAD10:30SGN

1g 30pBay thẳng

619.000 ₫

12:00DAD13:30SGN

1g 30pBay thẳng

619.000 ₫

15:00HAN17:15SGN

2g 15pBay thẳng

645.000 ₫

12:00HAN14:15SGN

2g 15pBay thẳng

645.000 ₫

21:40THD23:40SGN

2g 00pBay thẳng

566.900 ₫

17:35DAD19:00SGN

1g 25pBay thẳng

566.900 ₫

17:00THD19:10SGN

2g 15pBay thẳng

839.000 ₫

13:00HAN15:15SGN

2g 15pBay thẳng

645.000 ₫

08:15THD10:15SGN

2g 00pBay thẳng

566.900 ₫

13:50HAN16:00SGN

2g 10pBay thẳng

566.900 ₫

17:00HPH19:10SGN

2g 15pBay thẳng

839.000 ₫

20:50HAN23:00SGN

2g 10pBay thẳng

809.000 ₫

12:40VII14:30SGN

1g 50pBay thẳng

566.900 ₫

13:10VII15:00SGN

1g 50pBay thẳng

566.900 ₫

10:25HUI11:50SGN

1g 25pBay thẳng

511.900 ₫

22:50DAD00:15+1SGN

1g 25pBay thẳng

566.900 ₫

08:35DAD10:00SGN

1g 25pBay thẳng

566.900 ₫

14:10HPH16:10SGN

2g 00pBay thẳng

566.900 ₫

18:25HAN20:35SGN

2g 10pBay thẳng

566.900 ₫

17:40HPH19:40SGN

2g 00pBay thẳng

566.900 ₫

20:00HPH22:00SGN

2g 00pBay thẳng

1.029.000 ₫

08:45HAN10:55SGN

2g 10pBay thẳng

566.900 ₫

21:30HAN23:45SGN

2g 15pBay thẳng

645.000 ₫

06:30DAD07:55SGN

1g 30pBay thẳng

1.169.000 ₫

21:10THD23:10SGN

2g 00pBay thẳng

566.900 ₫

Á

Chặng bay từ Hà Nội đi Sài Gòn

 • Giá vé thấp nhất mùa cao điểm dao động từ 824,000 đ/lượt - 1,390,000 đ/lượt.

 • Giá vé thấp nhất mùa thấp điểm dao động từ 559,000 đ/lượt - 724,000 đ/lượt.

 • Chuyến bay sớm nhất lúc 05:00 của hãng Vietnam Airlines và Vietjet Air, chuyến bay muộn nhất lúc 22:50 của hãng Jetstar Pacific, tổng thời gian bay là 02 giờ 10 phút.

 • Có tổng cộng 76 chặng bay trong ngày của 4 hãng hàng không.

Vietnam Airlines: 28 chuyến/1 ngày

Bamboo Airways: 11 chuyến/1 ngày

Vietjet Air: 26 chuyến/1 ngày

Jetstar Pacific: 11 chuyến/1 ngày

Chặng bay từ Đà Nẵng đi Sài Gòn

 • Giá vé thấp nhất mùa cao điểm dao động từ 1,040,000 đ/lượt - 1,490,000 đ/lượt.

 • Giá vé thấp nhất mùa thấp điểm dao động từ 534,000 đ/lượt - 859,000 đ/lượt.

 • Chuyến bay sớm nhất lúc 07:30 của hãng Vietjet Air, chuyến bay muộn nhất lúc 23:00 của hãng Vietjet Air, tổng thời gian bay là 01 giờ 25 phút.

 • Có tổng cộng 36 chặng bay trong ngày của 4 hãng hàng không.

Vietnam Airlines: 13 chuyến/1 ngày

Bamboo Airways: 2 chuyến/1 ngày

Vietjet Air: 15 chuyến/1 ngày

Jetstar Pacific: 6 chuyến/1 ngày

Chặng bay từ Nha Trang đi Sài Gòn

 • Giá vé thấp nhất mùa cao điểm dao động từ 824,000 đ/lượt - 1,390,000 đ/lượt.

 • Giá vé thấp nhất mùa thấp điểm dao động từ 436,000 đ/lượt - 749,000 đ/lượt.

 • Chuyến bay sớm nhất lúc 05:25 của hãng Vietjet Air, chuyến bay muộn nhất lúc 23:55 của hãng Vietjet Air, tổng thời gian bay là 01 giờ 05 phút.

 • Có tổng cộng 12 chặng bay trong ngày của 3 hãng hàng không.

Vietnam Airlines: 4 chuyến/1 ngày

Vietjet Air: 6 chuyến/1 ngày

Jetstar Pacific: 2 chuyến/1 ngày

Chặng bay từ Phú Quốc đi Sài Gòn

 • Giá vé thấp nhất mùa cao điểm dao động từ 939,000 đ/lượt - 1,290,000 đ/lượt.

 • Giá vé thấp nhất mùa thấp điểm dao động từ 479,000 đ/lượt - 749,000 đ/lượt.

 • Chuyến bay sớm nhất lúc 06:35 của hãng Vietjet Air, chuyến bay muộn nhất lúc 21:45 của hãng Jetstar Pacific, tổng thời gian bay là 01 giờ 05 phút.

 • Có tổng cộng 15 chặng bay trong ngày của 3 hãng hàng không.

Vietnam Airlines: 5 chuyến/1 ngày

Vietjet Air: 5 chuyến/1 ngày

Jetstar Pacific: 5 chuyến/1 ngày

Chặng bay từ Đà Lạt đi Sài Gòn

 • Giá vé thấp nhất mùa cao điểm dao động từ 634,000 đ/lượt - 990,000 đ/lượt.

 • Giá vé thấp nhất mùa thấp điểm dao động từ 479,000 đ/lượt - 639,000 đ/lượt.

 • Chuyến bay sớm nhất lúc 08:20 của hãng Jetstar Pacific, chuyến bay muộn nhất lúc 21:35 của hãng Vietnam Airlines, tổng thời gian bay là 00 giờ 50 phút.

 • Có tổng cộng 6 chặng bay trong ngày của 3 hãng hàng không.

Vietnam Airlines: 2 chuyến/1 ngày

Vietjet Air: 2 chuyến/1 ngày

Jetstar Pacific: 2 chuyến/1 ngày

Chặng bay từ Hải Phòng đi Sài Gòn

 • Giá vé thấp nhất mùa cao điểm dao động từ 1,390,000 đ/lượt - 1,590,000 đ/lượt.

 • Giá vé thấp nhất mùa thấp điểm dao động từ 644,000 đ/lượt - 720,000 đ/lượt.

 • Chuyến bay sớm nhất lúc 06:25 của hãng Vietnam Airlines, chuyến bay muộn nhất lúc 21:50 của hãng Vietjet Air, tổng thời gian bay là 02 giờ 00 phút.

 • Có tổng cộng 18 chặng bay trong ngày của 4 hãng hàng không.

Vietnam Airlines: 5 chuyến/1 ngày

Bamboo Airways: 1 chuyến/1 ngày

Vietjet Air: 7 chuyến/1 ngày

Jetstar Pacific: 5 chuyến/1 ngày

 • Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất
 • Khoảng 8 km
 • Taxi sân bay, Grabcar, dichungtaxi, xe buýt
 • Tùy chặng bay mà mức giá dao động từ 504,000 ₫ cho đến 939,000 ₫
 • Nên đặt càng sớm càng tốt, chọn ngày trong tuần.
 • Từ 55 phút cho đến 2 giờ 10 phút tùy chặng bay
 • Hãng Vietnam Airlines, VietJet Air có nhiều chuyến bay đến Hồ Chí Minh nhất

Cách chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm thành phố Sài Gòn

Cách trung tâm thành phố 8km, có rất nhiều cách để di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm thành phố như:

 • Xe ôm: đây là hình như di chuyển nhanh chóng và phổ biến nhất, tuy nhiên hãy hỏi và thương lượng giá cả trước khi lên xe để không bị chặt chém

 • Taxi: Đối với những du khách nhiều hành lý hay đi theo nhóm thì đây là hình thức di chuyển hợp lý nhất. Hãy chọn taxi của các hãng có tên tuổi có đồng hồ đo km để có giá cả phải chăng.

 • Đặt xe thông minh: Nếu bạn đã có các ứng dụng book xe như Grab, Goviet,... thì đừng ngại ngần, hãy đặt xe trên đây. Giá cả sẽ rẻ hơn rất nhiều đấy.

Á

Phương tiện di chuyển tại Sài Gòn

Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều du khách đánh giá là có hệ thống giao thông đông đúc, nhộn nhịp nhất thế giới. Nhiều du khách nước ngoài cảm thấy "choáng" với mật độ lưu thông xe trên đường, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm. Dưới đây là các hình thức di chuyển phổ biển nhất tại Sài Gòn:

 • Taxi: Taxi luôn là lựa chọn đầu tiên của nhiều du khách khi đi du lịch đến bất cứ đâu ở Sài Gòn. Bạn nên sử dụng dịch vụ taxi ở một số hãng xe uy tín như: Vinasun, Mai Linh… có công tơ mét rõ ràng, xe có biển hiệu để tránh tình trạng bị chặt chém khi đi du lịch. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ book xe bằng Grab hay Goviet.

 • Xe máy: Bạn có thể lựa chọn hình thức thuê xe máy hoặc đi xe ôm. Nếu bạn đi lại nhiều hãy thuê xe máy riêng sẽ tiết kiệm hơn, khoảng 100.000 VND/ 1 ngày.

 • Xích lô: Không chỉ ngoài Hà Nội mới có xích lô, Sài Gòn cũng ưa chuộng phương tiện này, du khách có thể thảnh thơi ngồi trên xe ngắm phố phường, nhìn dòng người qua lại tấp nập.

Chơi ở đâu tại Sài Gòn?

 • Dinh Độc Lập

Dinh Độc Lập còn có 2 cái tên khác là Dinh Thống Nhất và Hội trường Thống Nhất, trước kia là nơi ở và nơi làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Vào năm 2009, nơi đây được chính thức xếp hạng là một trong 10 di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên của cả nước.

 • Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Được xây dựng từ 1863 đến 1880, công trình nhà thờ Công giáo La Mã này trước đây để phục vụ cho các thực dân Pháp. Cho đến ngày nay, nhà thờ trở thành điểm tham quan, một biểu tượng của du lịch thành phố. Tham quan nhà thờ, du khách sẽ thấy thích thú khi ngắm nhìn kiến trúc hậu Roman và Gothic đặc trưng của châu Âu ở tháp chuông, kính màu, mái ngói.

 • Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Đây là nơi hoàn toàn thích hợp cho những du khách muốn tìm hiểu về những tội ác của chiến tranh. Ở đây trưng bày một số hiện vật, hình ảnh trong Chiến tranh Việt Nam với các chủ đề: lính Mỹ tàn sát, tra tấn, tù đày dân, rải chất độc hóa học, rải bom phá hoại miền Bắc. Các hiện vật như máy bay, đại bác, xe tăng, máy chém và hai ngăn "chuồng cọp" được xây dựng đúng kích thước như ở nhà tù Côn Đảo.

 • Phố Bùi Viện

Giống như Tạ Hiện ngoài Hà Nội, Sài Gòn có phố tây Bùi Viện. Gọi là phố Tây vì nơi này tập trung rất nhiều du khách nước ngoài đến vui chơi vào các buổi tối và có lẽ một phần cũng vì phong cách ở đây khá "cởi mở" giống như ở Tây vậy.

 • Chợ Bến Thành

Là một trong những địa điểm tiêu biểu của Sài Gòn , chợ Bến Thành là điểm dừng chân mua sắm đầy thú vị cho những ai có dịp đặt chân đến thành phố. Hoạt động từ năm 1914 đến nay, ngôi chợ 100 tuổi này là một trong những ngôi chợ lâu đời nhất ở đây, chứng kiến bao đổi thay, thăng trầm của thành phố và là điểm giao hòa giữa Sài Gòn xưa và nay. Hàng hóa nơi đây đa dạng với nhiều mặt hàng, từ quần áo, giày dép, vải vóc, đồ thủ công mỹ nghệ, hàng thổ cẩm, trang sức đến các món ăn đặc sản.

Ở đâu tại Sài Gòn?

Sài Gòn là một thành phố có nhịp sống sôi động, khi đến đây tham quan du lịch điều mà bất cứ du khách nào cũng quan tâm đó và nơi lưu trú. Có nhiều hình thức lưu trú tại Sài Gòn từ những khách sạn hạng sang cho đến những homestay bình dân.

 • Khách sạn Pullman Saigon Centre

Pullman Saigon Centre cung cấp các dịch vụ hoàn hảo nhất cho du khách cao cấp tìm kiếm những trải nghiệm sang trọng. Đây là một nơi nghỉ dưỡng xua tan mọi lo âu mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày. Ngoài những phòng nghỉ cao cấp được thiết theo phong cách hiện đại, Pullman Saigon Centre còn cung cấp các nhà hàng và quán bar giải trí cho bạn tận hưởng.

Giá khoảng 2500k

Địa chỉ: 148 Trần Hưng Đạo, Hồ Chí Minh

 • 4221 Café & Homestay

4221 Café & Homestay là địa điểm khá lý tưởng để check-in với không gian cổ, bày trí đẹp mắt và những chiếc giường xinh xắn. Với thiết kế mang phong cách cổ kính thì homestay này sẽ mang đến cảm giác bình yên và thư giãn giữa Sài Gòn.

Giá: 200k-500k tùy phòng

Địa chỉ: 157 Nguyễn Đình Chính, P.11, Q. Phú Nhuận

 • Prem bistro dormitory

Prem bistro dormitory là căn nhà trông rất giản dị vốn có từ thuở xưa tạo nên một không gian hài hòa và xinh xắn. Hơn nữa nhà được trang trí những chi tiết nhỏ xinh xắn màu cổ cho bạn cảm giác như lạc vào những thập niên cũ với các hoa văn cửa sổ in dấu đặc trưng vừa quen lại vừa xa lạ. Đặc biệt nhân viên ở đây rất thân thiện và tôn trọng du khách, sẵn sàng hỗ trợ nếu bạn có bất kì thắc mắc nào.

Giá: 200k

Địa chỉ: 129/4 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.HCM

Ăn gì ở Sài Gòn?

 • Cơm tấm sườn bì chả

Ra Hà Nội ăn phở thì vào Sài Gòn phải là cơm tấm sườn bì chả. Tìm đến Sài Gòn cứ để thính giác bị dẫn dụ bởi mùi sườn nướng thơm lừng nhé, chắc chắn một hàng cơm tấm đang đợi bạn, đĩa cơm trắng dẻo, miếng sườn nướng to mập, thơm ngào ngạt những gia vị ướp gia truyền, miếng chả thơm mềm hơn bất cứ nơi đâu, cùng dăm miếng bì từ da heo cắt sợi trộn thính,...

 • Bánh tráng trộn

Mặc dù bánh tráng trộn đi khắp nơi mọi miền rồi, cực Nam cực Bắc tổ quốc giờ đâu đâu cũng thấy, nhưng quê hương bánh tráng trộn thì không đâu khác ngoài Sài Gòn. Một bịch bánh tráng trộn gồm bánh tráng, dầu sa tế, mỡ hành, hành phi, ruốc, đậu phộng, trứng cút, khô bò, xoài và rau răm ở Sài Gòn chỉ 10-15k, lại chua chua cay cay, đưa miệng vô cùng, ấy thế nên được lòng không chỉ giới trẻ nơi đây mà còn mọi du khách.

 • Hủ tiếu Nam Vang

Sài Gòn được xem là thiên đường của món hủ tíu. Người ta sẽ đem trụng sơ mì với nước dùng, sau đó, thêm các loại rau sống như giá, hẹ cùng thịt bằm và lòng heo vào. Một vài nơi còn cho thơm hành phi vàng, bông cải để món ăn thêm phần thu hút. Điểm đặc biệt của món hủ tiếu Nam Vang chính là món nước lèo. Có hàng trăm quán hủ tiếu ở Sài Gòn, nhưng không phải quán nào cũng nấu cho ra được vị nước lèo béo, thơm, đượm mùi xì dầu mà ăn vẫn không hề bị gắt.

 • Phá lấu

Phá lấu là món ăn quen thuộc với lớp người Sài Gòn và đã trở thành một ăn bảo chứng thương hiệu nên nếm thử khi đến đây. Món ăn này được làm từ những nguyên liệu như: Tim, phổi, lòng, lưỡi,…tất cả những gì còn sót lại của con lợn. Món ăn có phần “hỗn độn” vì cái gì cũng có thể cho vào được, nhưng chớ có coi thường bởi hương vị món ăn mới là tuyệt đỉnh. Nước dùng là bí quyết tạo nên món ăn ngon miệng này. Nước được nấu sền sệt, không quá ngậy béo mà vừa miệng với độ mặn, ngọt hài hòa. Chấm miếng bánh mì giòn thơm rồi kèm thêm miếng lòng bò sần sật, dai dai chắc chắn sẽ làm bạn thỏa mãn mọi giác quan.

Một số lưu ý khi đi du lịch Sài Gòn

 • Nếu đi vào mùa mưa hãy đem theo ô mọi lúc, vì Sài Gòn thường có những mưa bất chợt
 • Sài Gòn là thành phố không mấy an toàn, khi đi ngoài đường hãy cẩn thận túi xách và những vật dụng có giá trị. Bởi nếu lơ là bạn có thể giật bất cứ lúc nào.
 • Nếu có thể, hãy thuê một chiếc xe máy để tiện di chuyển trong thành phố, đường Sài Gòn rất hay tắc vào giờ cao điểm, tránh đi taxi

Đăng ký nhận ngay khuyến mãi

Thông tin khuyến mãi mỗi tháng sẽ được gửi vào inbox cho các chuyến đi của bạn

Zalo logo
Chat Zalo
089 9094 678