Chuyển khoản ngân hàng

JustFly chấp nhận chuyển khoản trực tiếp tại 3 ngân hàng Vietcombank, Techcombank và Eximbank. Tại mỗi tài khoản ngân hàng đều có thông tin chuyển khoản bao gồm: Số tài khoản, Chủ tài khoản và Chi nhánh ngân hàng để bạn dễ dàng sao chép và thanh toán một cách chính xác

OnePay: Visa, Master, JCB

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng thẻ thanh toán quốc tế để thanh toán qua cổng OnePay

OnePay: ATM nội địa

Ngoài sử dụng thẻ thanh toán quốc tế, bạn cũng thể sử dụng thẻ ATM nội địa để thanh toán qua cổng OnePay, tuy nhiên cổng thanh toán OnePay chỉ hỗ trợ thanh toán ở một số ngân hàng nhất định.