Điểm tên các trường đại học ở Trường Sa (Cập nhật năm 2018)

Có bao nhiêu trường đại học ở Trường Sa? Các ngành học ở Trường Sa là gì, xếp hạng các trường. Tham khảo ngay danh sách các trường đại học ở Trường Sa nếu bạn đang có ý định du học ở đây

Điểm tên các trường đại học ở Trường Sa (Cập nhật năm 2018)

Có bao nhiêu trường đại học ở Trường Sa? Các ngành học ở Trường Sa là gì, xếp hạng các trường. Nếu bạn đang có ý định theo học tại một trong những ngôi trường ở đây, hãy cùng JustFly tìm hiểu về những ngôi trường nổi tiếng nhất như Đại học Trường Sa, đại học quốc gia về công nghệ quốc phòng,...để giúp các bạn dễ dàng lựa chọn hơn.

  1. National University of Defense Technology- Đại học quốc gia về công nghệ quốc phòng

  Điểm tên các trường đại học ở Trường Sa (Cập nhật năm 2018)

  The Chinese People’s Liberation Army National Defense Science and Technology University, còn có tên gọi khác là  “Đại học Quốc gia về công nghệ và quốc phòng”, Đại học khoa học công nghệ quốc gia, trực thuộc Ủy ban Quân sự Trung ương Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

  Các ngành học của trường bao gồm:  khoa học, kỹ thuật, quân sự khoa học, quản lý, kinh tế, triết học, văn học và sư phạm. Đây là một trường đại học trọng điểm cấp quốc gia, nằm trong một số dự án quan trọng như “dự án 211”, “dự án 985”,...\

  2. Central South University - Đại Học Trung Nam

  Ký hiệu trường là CSU, vị trí tại thành phố Trường Sa, Hồ Nam. Đây cũng là thành phố duy nhất của tỉnh Hồ Nam trực thuộc Trung Ương và Bộ Giáo dục.

  Central South University được chọn là trường diễn ra liên minh giữa đại học quốc gia Trung Á - Trung Quốc và Liên Minh đại học giao thông Trung - Nga

  Các ngành học bao gồm: y học, kỹ thuật, khoa học, văn học, kinh tế, luật, quản lý, bức xạ khoa học, triết học, sư phạm, lịch sử, nghệ thuật

  3. Hunan University - Đại học Hồ Nam

  Điểm tên các trường đại học ở Trường Sa (Cập nhật năm 2018)

  Viết tắt: HNU

  Vị trí: thành phố Trường Sa

  HNU trực thuộc Bộ giáo dục. Đây là dự án kết hợp giữa Bộ Giáo dục,  Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Chính phủ Nhân dân tỉnh Hồ Nam, và Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng.

  Đây là một trong những trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc, thuộc một số dự án quan trọng như 211, 985, cùng một số kế hoạch quan trọng khác như đào tạo pháp lý xuất sắc, kỳ sư tài năng,....

  4. Hunan Normal University - Đại học sư phạm Hồ Nam

  Vị trí: thành phố Trường Sa, Hồ Nam.

  Được thành lập năm 1938, đây là trường cao đẳng sư phạm cấp quốc gia đầu tiên tại Trung Hoa. Năm 1984, trường chính thức đổi tên thành đại học sư phạm Hồ Nam. Nổi tiếng với lịch sử lâu đời, ngoài ra trường còn nằm trong chương trình dự án 211 đầu tiên cấp quốc gia. Ngôi trường này cũng  là 1 trong các trường đại học, cao đẳng đầu tiên cho thử nghiệm sáng tạo của đại học quốc gia Trung Quốc về thay đổi chương trình giao dục đào tạo cấp đại học.

  5. Changsha University of Science and Technology - Đại học khoa học và công nghệ Trường Sa

  Điểm tên các trường đại học ở Trường Sa (Cập nhật năm 2018)

  Là một trường đại học đa ngành nghề, với các ngành đào tạo mũi nhọn là kỹ thuật, khoa học, kinh tế và quản lý. Nó trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, Chính quyền nhân dân tỉnh Hồ Nam, Bộ giáo dục đào tạo, liên kết trong chương trình  “Đào tạo kỹ sư xuất sắc -Excellent Engineer Education and Training Program” tại khu vực miền Trung. Là 1 trong 6 trường đai học và cao đẳng trong Dự án “Xây dựng năng lực cơ bản cho các trường đại học, cao đẳng”, “Liên minh vận tải xanh”, một trong những trường đại học cao đẳng dẫn đầu về chất lượng việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. Trường có chương trình đào tạo sau đại học gồm cấp bằng thạc sĩ và tiến sĩ.

  Thống kê các trường đại học ở Hồ Nam

  STT

  School Name

  Tên trường

  Phân loại đại học

  1

  National Defense University of Science and Technology

  Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc phòng

  Quân đội

  2

  Central South University

  Đại học Nam Trung Bộ

  Toàn diện

  3

  Hunan University

  Đại học Hồ Nam

  Toàn diện

  4

  Hunan Normal University

  Đại học bình thường Hồ Nam

  Trường bình thường

  5

  Changsha University of Science and Technology

  Đại học Khoa học và Công nghệ Trường Sa

  Bách khoa công nghệ

  6

  Hunan Agricultural University

  Đại học Nông nghiệp Hồ Nam

  Nông lâm nghiệp

  7

  Central South University of Forestry and Technology

  Đại học Lâm nghiệp và Công nghệ Trung ương

  Nông lâm nghiệp

  8

  Hunan University of Chinese Medicine

  Đại học Y học Trung Quốc Hồ Nam

  Dược phẩm

  9

  Hunan Business School

  Trường kinh doanh Hồ Nam

  Tài chính và kinh tế

  10

  Changsha Medical College

  Trường cao đẳng y tế Trường Sa

  Dược phẩm

  11

  Changsha College

  Trường cao đẳng Changsha

  Bách khoa kỹ thuật

  12

  Hunan University of Finance and Economics

  Đại học Tài chính và Kinh tế Hồ Nam

  Tài chính và kinh tế

  13

  Hunan Police College

  Cao đẳng Cảnh sát Hồ Nam

  Chính trị và Pháp luật

  14

  Hunan Women's College

  Cao đẳng nữ Hồ Nam

  Ngôn ngữ

  15

  Hunan First Teachers College

  Cao đẳng sư phạm đầu tiên Hồ Nam

  Trường bình thường

  16

  Hunan Foreign Economics Institute

  Viện Kinh tế đối ngoại Hồ Nam

  Toàn diện

  17

  Hunan Business College Beijin College

  Cao đẳng kinh doanh Hồ Nam Beijin College

  Tài chính và kinh tế

  18

  Tree School of Hunan Normal University

  Trường cây của Đại học Sư phạm Hồ Nam

  Sư phạm

  19

  Hunan Agricultural University Oriental Institute of Technology

  Đại học Nông nghiệp Hồ Nam Viện Công nghệ Phương Đông

  Nông lâm nghiệp

  20

  Central South University of Forestry and Technology

  Đại học Lâm nghiệp và Công nghệ Trung ương

  Toàn diện

  21

  Hunan University of Traditional Chinese Medicine Xiangxing College

  Đại học y khoa truyền thống Hồ Nam Xiangxing College

  Dược phẩm

  22

  Changsha University of Science and Technology Chengnan College

  Đại học Khoa học và Công nghệ Trường Sa Chengnan College

  Bách khoa công nghệ

  23

  Changsha Teachers College

  Trường cao đẳng sư phạm Trường Sa

  Trường bình thường

  24

  Hunan Information Institute

  Viện Thông tin Hồ Nam

  Bách khoa công nghệ

  25

  Changsha Civil and Vocational College

  Trường Cao đẳng Dân sự và Cao đẳng Trường Sa

  Bách khoa công nghệ

  26

  Hunan Industrial Vocational and Technical College

  Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghiệp Hồ Nam

  Bách khoa công nghệ

  27

  Hunan Information Vocational and Technical College

  Cao đẳng nghề và kỹ thuật thông tin tỉnh Hồ Nam

  Bách khoa công nghệ

  28

  Hunan Taxation College

  Cao đẳng Thuế Hồ Nam

  Không có

  29

  Changsha Aviation Vocational and Technical College

  Trường cao đẳng nghề và kỹ thuật hàng không Trường Sa

  Bách khoa công nghệ

  30

  Hunan Mass Media Vocational and Technical College

  Đại học Kỹ thuật và Truyền thông Đại học Hồ Nam

  Toàn diện

  31

  Hunan Vocational College of Science and Technology

  Đại học Khoa học và Công nghệ

  Toàn diện

  32

  Hunan Institute of Biomechanical Technology

  Viện Công nghệ Sinh học Hồ Nam

  Toàn diện

  33

  Hunan Vocational and Technical College of Transportation

  Trường cao đẳng nghề và kỹ thuật giao thông vận tải Hồ Nam

  Bách khoa công nghệ

  34

  Hunan Business Vocational and Technical College

  Trường cao đẳng nghề và kỹ thuật kinh doanh Hồ Nam

  Tài chính và kinh tế

  35

  Hunan Sports Vocational College

  Trường cao đẳng nghề thể thao Hunan

  Thể thao

  36

  Hunan Engineering Vocational and Technical College

  Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Kỹ thuật Hunan

  Bách khoa công nghệ

  37

  Insurance Vocational College

  Trường cao đẳng nghề bảo hiểm

  Tài chính và kinh tế

  38

  Hunan Vocational College of Foreign Trade

  Trường chuyên môn ngoại thương Hunan

  Tài chính và kinh tế

  39

  Hunan Network Engineering Vocational College

  Trường cao đẳng nghề kỹ thuật mạng Hunan

  Toàn diện

  40

  Hunan Judicial Police Vocational College

  Trường Cao đẳng Tư pháp Cảnh sát Hồ Nam

  Chính trị và Pháp luật

  41

  Changsha Business Tourism Vocational and Technical College

  Trường cao đẳng nghề và kỹ thuật du lịch thương mại Trường Sa

  Tài chính và kinh tế

  42

  Hunan Vocational College of Posts and Telecommunications

  Trường Cao đẳng nghề Bưu chính Viễn thông Hồ Nam

  Bách khoa công nghệ

  43

  Changsha Environmental Protection Vocational and Technical College

  Trường cao đẳng nghề và kỹ thuật bảo vệ môi trường Trường Sa

  Bách khoa công nghệ

  44

  Hunan Art Vocational College

  Cao đẳng nghề nghệ thuật Hunan

  Danh mục nghệ thuật

  45

  Hunan Institute of Mechanical and Electrical Technology

  Viện Công nghệ Cơ điện Hồ Nam

  Bách khoa kỹ thuật

  46

  Changsha Vocational and Technical College

  Trường cao đẳng nghề và kỹ thuật Trường Sa

  Không có

  47

  Changsha Southern Vocational College

  Trường cao đẳng nghề Trường Sa

  Toàn diện

   

  Thao Nguyen

  11 Tháng Sáu 2018
  4.7 (94.71%) 1 votes

  Hàng không nổi bật

  Top những hàng không được quý khách hàng yêu thích và sử dụng tại Justfly